O Projektu Jobova zvěst

Proč je na světě tolik bolesti, utrpení a nespravedlnosti? Proč je kolem nás i v nás tolik zla? Proč s tím Bůh něco neudělá? Proč by měl člověk usilovat o dobro? Má život vůbec smysl?

S těmito otázkami se lidé všech kultur potýkali odnepaměti.

Starozákonní Kniha Job tyto otázky klade obzvlášť palčivě a naléhavě. Dnes, o 3000 let později, je svou tvorbou podobně naléhavě klade také přední český fotoreportér Jan Šibík.

Projekt Jobova zvěst nabízí konfrontaci starověkých textů s moderním médiem fotografie. Nabízí také konfrontaci současného člověka s věčnými otázkami života. Každý návštěvník má v závěru výstavy možnost reflektovat své myšlenky a pocity na připravené „Zdi přání a stížností “.

Výstava je koncipována jako putovní a rádi ji uspořádáme ve vašem městě, knihovně, škole apod.


Jan Šibík

Jan Šibík

fotograf

Jan Šibík bývá nazýván „kronikářem naší doby“. Fotografoval pád berlínské zdi, sametovou revoluci i krvavý zánik Ceauceskova režimu. Byl svědkem masakrů v Sieře Leone a Libérii, hladomoru v Súdánu, Somálsku a Etiopii. Zažil následky zemětřesení v Arménii i Turecku i exodus iráckých Kurdů do Íránu. Zaznamenal války v Afghánistánu, Chorvatsku, Bosně, Kosovu, v Abcházii, Čečensku, Náhorním Karabachu, Jihoafrické republice a Iráku, genocidu ve Rwandě a uprchlické tábory v Tanzanii, Súdánu, Haiti, Angole a Somálsku. Dvakrát získal hlavní cenu v soutěži Czech Press Photo. Třikrát byl oceněn v soutěži Fuji Press Photographer. Dvakrát získal hlavní cenu Golden Prisma Award. Je také laureátem Ceny 1. června, kterou uděluje město Plzeň za šíření myšlenek demokracie a obhajobu lidských práv.

Více na www.sibik.cz

Sledujte nás na Facebooku


Bible21

Bible21

překlad 21. století

Bible je nejrozšířenější a nejčtenější knihou v dějinách lidstva. Ať už jde o filosofii, literaturu, výtvarné umění, hudbu, architekturu, právo či politiku, naše civilizace dosud zjevně či skrytě čerpá z biblického poselství. Znát postavy, příběhy a výroky této Knihy knih patří bezesporu k základům vzdělanosti každého člověka. 
Překlad 21. století přináší nadčasové poselství Bible v současné, čtivé češtině. Usiluje o maximální
věrnost původním hebrejským, aramejským a řeckým textům, zároveň však chce oslovit dnešní čtenáře, ať už jsou zvyklí čerpat z této knihy inspiraci pro každý den, anebo ji otevírají poprvé.

Více na www.bible21.cz

Jobova zvěst

Jobova zvěst

výběr textů knihy Job

Publikace Jobova zvěst přináší výběr klíčových textů starozákonní knihy Job doplněný fotografiemi Jana Šibíka, dokumentujícími pohnuté osudy lidí v mnoha koutech světa. Stručnost a přehlednost textu, živý styl překladu Bible21 a výmluvnost reportážních fotografií – to vše umožňuje čtenáři novou konfrontaci s věčnými otázkami lidstva: Proč je na světě bolest, utrpení a nespravedlnost? Proč usilovat o dobro? Má člověk naději? Má život smysl? Kniha Job na tyto otázky přímo neodpovídá, o to naléhavěji však zve k jejich kladení.

Autor: Bible21, Fotografie: Jan Šibík
Nakladatelství: Biblion


Kontaktní informace

Projekt Jobova zvěst vznikl díky podpoře Nadačního fondu Bible21. Se svými podněty a náměty, zejména v případě zájmu o pořádání výstavy, prosíme, kontaktujte koordinátora projektu Martina Stepanenka.

Nadační fond Bible21
Rudolfovská 545
370 01, České Budějovice

+420 773 900 993
tomas@biblion.cz

IČ: 64355799
Bankovní spojení: 19-1707810247/0100

Máte zájem o výstavu?

Výstava je koncipována jako putovní a rádi ji uspořádáme ve vašem městě, knihovně, škole apod. Kontaktujte nás.